Gizlilik Politikası

Bu online alışveriş sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden ve ürünlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu "Gizlilik Politikası” nda belirtilen şartlara tabidir. Bu online alışveriş sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası" nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Bilgilerin Kullanılması ve Korunması 

Online alışveriş sistemimiz, girilen bilgilerin güvenliği açısından "SSL" sistemi ile donatılmıştır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde “GİZLİ” olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kamuya açık bilgiler ile yetkili makamların talebi veya yasal olarak açıklama yapılması gereken durumlarda, size ait bilgiler açıklanabilir. Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı store.gigabyteltd.com sorumluluk kabul etmemektedir. store.gigabyteltd.com’ un size ait bilgileri toplaması, depolaması, istatistiki amaçlarla veya size verilecek hizmet çerçevesinde veya öngörülen diğer hallerde kullanması, diğer kurumlarla paylaşması, işbu gizlilik politikası ve internet sitemizle ilgili kullanım şartları hükümlerine tabi olacaktır. store.gigabyteltd.com’ dan gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “store.gigabyteltd.com bültenlerini almak istemiyorsanız tıklayın.” linkine tıklayarak veya servis@gigabyteltd.com adresine e-posta göndererek e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

Bilgi Kaynakları 

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler sizin online alışveriş sitemizi kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz ancak size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için online alışveriş sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz hizmetin geçerliliğini, sorumluluk veya hakları etkileyebilir. Böyle bir durumda store.gigabyteltd.com hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle store.gigabyteltd.com bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler online alışveriş sitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve "cookies" olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarınızın "yardım" menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler bize verdiğiniz bilgilerin doğrulanması ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla ve sadece tarafımızdan uygun ve gerekli görülmesi halinde, üçüncü kişi ve kurumlardan elde edilen bilgilerdir. Bu şekilde bilgi elde edilmesine peşinen muvafakat etmektesiniz. Ancak, store.gigabyteltd.com ‘un bu tür bilgileri araştırma veya kontrol gibi bir mecburiyeti yoktur.

Diğer Kullanım Şartları 

Burada belirtilen şartların dışında online alışveriş sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes "Kullanıcı Şartları" bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. "Gizlilik Politikası" ve "Kullanıcı Şartları" bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde store.gigabyteltd.com tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, store.gigabyteltd.com ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça store.gigabyteltd.com’ a karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.